DA sanselor pentru femei !

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 .

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de UNIUNEA EUROPEANA, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

 Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”

Titlul proiectului: „DA șanselor pentru femei!”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/144/6.3/S/130005

Proiectul ,,DA șanselor pentru femei!”, număr de contract POSDRU/144/6.3/S/130005,este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și se înscrie în Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”. Proiectul are o durată de implementare de 18 luni, iar valoarea sprijinului nerambursabil contractat este de 7.850.927 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea accesului la ocupare și a poziției pe piața muncii a persoanelor majoritar de sex feminin, acestea constituind persoane care aparțin grupurilor vulnerabile. Proiectul este impelementat la nivelul a trei regiuni de dezvoltare și anume regiunea București-Ilfov, regiunea Sud-Muntenia și regiunea Centru, activitățile proiectului fiind adresate către 504 persoane după cum urmează: 392 femei; 100 de persoane reprezentând personal al autorităților publice centrale și locale și 12 persoane reprezentând personal al organizațiilor societății civile. 

Activitățile adresate celor 504 de persoane vizate de proiect includ, printre altele, organizarea unei serii de cursuri de inițiere și calificare pentru ocupațiile de manager proiect, auditor calitate, evaluator proiecte, administrator imobile și operator introducere și validare date, cursuri pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, acordarea de asistență pentru inițierea de afaceri și realizarea unei rețele profesionale pentru femei. Toate serviciile sunt oferite cu titlu gratuit persoanelor din grupurile țintă. 

mai multe detaii despre proiect...

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 .

 Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea accesului la ocupare și a poziției pe piața muncii a persoanelor majoritar de sex feminin, acestea constituind persoane care aparțin grupurilor vulnerabile.
 
Obiective specifice:
 
-OS1. Implementarea prezentului proiect în conformitate cu cerințele specifice Fondului Social European și ale contractului de finanțare.
-OS2. Creșterea accesului la ocupare a persoanelor de sex feminin din regiunile București-Ilfov, Centru, Sud-Muntenia prin participarea a 112 persoane la cursuri de inițiere și a 392 de  persoane la cursuri de calificare.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 504 de persoane din regiunile București-Ilfov, Sud Muntenia și Centru, dintre care:

 • -392 de persoane de sex feminin, acestea fiind catalogate ca persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile;
 • -100 de membri ai personalului autorităţilor publice centrale şi locale;
 • -12 membri ai personalului organizațiilor societății civile.

 

Rezultate anticipate:

 • -O strategie de diseminare realizată
 • -Un set de materiale de diseminare realizate: 7000 de fluturași, 7000 de broșuri, 300 de afișe
 • -O pagină web realizată și actualizată periodic, un set de materiale care vor constitui conținutul paginii web realizate
 • -3 comunicate de presă
 • -3 conferințe - de lansare, de anunțare stadiu, de închidere a proiectului, cu minimum 55 de participanți la fiecare conferință
 • -Autorități publice din cele 3 regiuni ale proiectului selectate și participante la o campanie de promovare a egalității de șanse și gen
 • -20% dintre femeile din grupul țintă asistate pentru inițierea unei afaceri
 • -1 rețea profesională pentru femei lansată și funcțională
 • -4 dosare de autorizare aferente celor 4 cursuri de inițiere
 • -112 persoane participante la cursurile de formare de tip inițiere
 • -2 dosare de autorizare aferente celor 2 cursuri de calificare
 • -392 persoane participante la cursurile de calificare

Activități adresate grupului-țintă

Cursuri de inițiere:

Cursuri de calificare:

Activități suport:

 • -Asistență pentru femei în vederea inițierii unei afaceri
 • -Promovarea egalității de șanse și gen adresată autorităților publice locale
 • -Realizarea unei rețele profesionale pentru femei (bazată pe o platformă online), ce va oferi servicii de informare specifică, de publicitate, de suport, sprijin, îndrumare, consiliere,  consultanță pentru femei ce caută identificarea unui drum în carieră/viața profesională, ce intenționează să își dezvolte o afacere proprie.

Cursurile au loc în localitățile București, Târgoviște, Slobozia, Călărași și Șirna (Prahova). Informația va fi actualizată pe măsură ce se vor stabili noi locații de derulare a acestora.

 

Pentru informații și înscrieri la cursuri, puteți lua legătura cu coordonatorii regionali:

Liviu Melinte, telefon 0742.311.797, pentru regiunea Centru (județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș)

Marinela Dihoru, telefon 0755.030.915, pentru regiunea București-Ilfov

Toate serviciile sunt oferite cu titlu gratuit persoanelor din grupurile țintă. 

Parteneriat

Beneficiar :

SNFP 

Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (Solicitant), organizație sindicală cu acoperire la nivel național, ce reunește peste 25000 de membrii din rândul funcționarilor publici și al personalului contractual din administrația publică din România.
www.snfp.ro
 
 
 
Parteneri in proiect :
 
Fundația pentru Învățământ (Partener 1), organizație nonprofit activă în consolidarea educației profesionale, civice, culturale și în facilitarea reintegrării socio-profesionale a persoanelor.
www.proedu.ro
 
 
 
Pneuma Vision 
SC Pneuma Vision SRL (Partener 2), furnizor de servicii de consultanță în accesarea fondurilor nerambursabile, managementul proiectelor, achiziții publice, furnizare de servicii de formare profesională, de informare și publicitate.
www.pneuma.ro
JoomShaper